تشخیص چهره در دوربین مداربسته دیجیتال

تشخیص چهره در دوربین مداربسته دیجیتال

برای مقاومت در برابر مهاجمین ، شما باید بتوانید آنها راشناسایی کنید. ماژول  تشخیص چهره الحاقی به نرم افزار

آنالیزور دوربین مداربسته به محض تشخیص چهره یک نفر در فریم سیگنال ویدئویی ، اپراتور را آگاه میکند. این
نرم افزار به صورت اتوماتیک تصویر شخص را تشخیص داده و از آن عکس می گیرد و آنرا با عکسهای دیگر مقایسه
میکند تا به طور یقین تصویر شخص مورد نظر را شناسایی نماید. آشکار ساز تصویر را میتوان به منظور ایجاد یک پایگاه
داده ها ( Database) از چهره های اشخاص بکار گرفت: برای این کار یک دوربین که بر سر در ورودی و در جای مناسب
نصب میشود همه ورودی ها را ضبط نموده و چهره ی اشخاص عبوری را در یک پایگاه داده ذخیره مینماید .

ماژول تهیه عكس ديجیتالی از چهره

این ماژول عکسهای رسیده از سینگال ویدئویی دوربین رااسکن نموده، چهره ظاهری را تشخیص و آنرا در یک پایگاه
داده ها ذخیره می نماید. الگوریتم تحقق یافته در ماژول،تشخیص چهره قابل اطمینانی را در حالت های مختلف و با
حداقل بار پردازش فراهم می نماید .
ماژول تهیه عکس دیجیتالی از چهره به اپراتور این امکان را می دهد تا در مکانهای عمومی و محل های بازرسی ،
 یک پایگاه داده ها از اسامی و چهره ها ایجاد نماید . پایگاه داده های مذکور می تواند شامل تاریخ، زمان و
 چهره افرادی باشد که از یک نقطه کنترل عبور نمودهاند. از نتایج سیستم فوق می توان در بخش شناسائی
افراد استفاده نمود.

ماژول تشخیص چهره

این ماژول به منظور مقایسه اتوماتیک تصویر موضوعات انتخاب شده توسط ماژول تهیه عکس دیجیتال
تصاویر ذخیره شده در پایگاه داده ها توسعه داده شده است. الگوریتم تشخیصی ساخته شده توسط موتور چهره
احتمال شناسایی صحیح و همچنین جستجو در پایگاه داده ها با صد ها و هزاران تصویر را فراهم می سازد
 . ماژول تشخیص چهره با سیستم های بیومتری مختلفی برای چهره شناسی افراد ارائه شده است
و برای محلهای بازرسی با در نظر گرفتن پایگاه داده ها درمورد افراد بکار میرود.

تشخیص چهره چه کاربردی دارد ؟

ماژول تشخیص چهره برای استفاده در مکان های عمومی ، فرودگاه ها ، استادیوم ها ، مناطق کنترل تردد مرزی،
سازمان های بحرانی و سایت های نظامی طراحی شده است .

فعالیت های جستجو و تحقیق

. بر اساس شناسایی نفر ضبط شده در پایگاه داده های اختصاصی توسط ماژول،
اپراتور همه اطلاعات قابل دسترسی را دریافت کرده و بلافاصله به موسسات اجرایی قانونی اطلاع می دهد .

اجسام محصور با دسترسی محدود

،که درجه حفاظتی بالا ی دارند. انحصار دسترسی برای مواردی که نیازمند سطح بالاتری از حفاظت می باشند.
سیستمهای کنترل دسترسی مرسوم مانع احتمال استفاده غیر مجاز از کارت تردد برای افراد غیر مجاز نمی شود .
ماژول تشخیص چهره، چهره ی دارنده کارت رابا تصویر ذخیره شده صاحب کارت در پایگاه داده ها مقایسه کرده
و صحت و یا عدم صحت را تصدیق میکند.

تشخیص چهره در محل تردد مرزها.

بازبینی و مطابقت همزمان چهره و پاسپورت یا عکس ، با ارتباط با پایگاه
داده های خارجي که شامل عکس هایی از افراد شرور تحت تعقیب باشد.
1397/07/08

عضویت در خبرنامه: