مدیریت مشتریان با نرم افزار تحلیل داده های سیستم دوربین مداربسته : اتصال به صندوق فروشگاهی POS Integration

مدیریت مشتریان با نرم افزار تحلیل داده های سیستم دوربین مداربسته : اتصال به صندوق فروشگاهی POS Integration مدیریت مشتریان با نرم افزار تحلیل داده های سیستم دوربین مداربسته : اتصال به صندوق فروشگاهی POS Integration
امروزه سیستم های دوربین مداربسته فقط به عنوان ابزار کنترل و یا بازبینی محیط اطراف بکار نمی روند بلکه با رشد تکنولوژی و توسعه نرم افزارهای تحلیل و آنالیز دوربین های مداربسته ( دیجیتال ) ، این امکان وجود دارد تا توسط تجزیه و تحلیل این داده ها به مدیریت ، پیش بینی وقایع و همچنین آنالیز محیط اطراف بپردازیم .
در بخش فروشگاهی این نرم افزارها با امکاناتی چون :شمارشگر مشتری ، تشخیص چهره ، نقشه گرمایی مشتریان، نقشه تردد مشتریان نقشی اساسی در مدیریت فروشگاههای بزرگ ایفا می کنند .
یکی دیگر از این امکانات اتصال به صندوق فروشگاهی میباشد . به این نحو که با اتصال به دیتای خروجی از صندوق فاکتور فروش و تراکنش مربوط به آن صندوق را میتوان بر روی صفحه نمایشگر تصویر آن دوربین ملاحظه کرد .مزایای این ابزار در مدیریت مشتریان به شرح ذیل مبیاشد :
-    تشخیص میزان فروش کالایی و مبلغ آن در هر صندوق در همان لحظه
-    تشخیص موارد اختلاف در تحویل کالا از بازبینی تصاویر هر صندوق
-    تشخیص موارد اختلاف در پرداخت و دریافت مالی در هر صندوق
-    برنامه ریزی بهتر و کنترل مناسب و دقیق بر فرایند فروش
1397/05/20

عضویت در خبرنامه: