مدیریت مشتریان با نرم افزار تحلیل داده های سیستم دوربین مداربسته : شمارشگر مشتری People Counter

مدیریت مشتریان با نرم افزار تحلیل داده های سیستم دوربین مداربسته : شمارشگر مشتری People Counter

مدیریت مشتریان با نرم افزار تحلیل داده های سیستم دوربین مداربسته : شمارشگر مشتری People Counter

امروزه سیستم های دوربین مداربسته فقط به عنوان ابزار کنترل و یا بازبینی محیط اطراف بکار نمی روند بلکه با رشد تکنولوژی و توسعه نرم افزارهای تحلیل و آنالیز دوربین های مداربسته ( دیجیتال ) ، این امکان وجود دارد تا توسط تجزیه و تحلیل این داده ها به مدیریت ، پیش بینی وقایع و همچنین آنالیز محیط اطراف بپردازیم .

در بخش فروشگاهی این نرم افزارها با امکاناتی چون : تشخیص چهره ، نقشه گرمایی مشتریان، نقشه تردد مشتریان نقشی اساسی در مدیریت فروشگاههای بزرگ ایفا می کنند .

یکی دیگر از این امکانات شمارشگر مشتری میباشد که در اصطلاح کسبه و بازاریان ایران به " پاخور " هم تعبیر می شود .توسط این امکان میتوان تعداد افرادی را که در یک محل تعیین میکنیم در طی زمانهای مختلف شبانه روز بشماریم و بدانیم که در چه ساعاتی میزان ورود و خروج افراد به چه میزان بوده است .مزایای این ابزار در مدیریت مشتریان به شرح ذیل میباشد :

-          تشخیص تعداد ورود و خروج افراد در مکان مشخص

-          تعیین میزان تردد و حضور مشتری در ساعات مختلف

-          برنامه ریزی جهت مدیریت منابع مالی و انسانی به نسبت ساعت پیک حضور مشتریان

-          برنامه ریزی بهتر برنامه های تبلیغی و مدیریت زمانی آنها برحسب حضور مشتریان

1397/05/20

عضویت در خبرنامه: