مدیریت مشتریان با نرم افزار تحلیل داده های سیستم دوربین مداربسته : Heat Map

مدیریت مشتریان با نرم افزار تحلیل داده های سیستم دوربین مداربسته : Heat Map مدیریت مشتریان با نرم افزار تحلیل داده های سیستم دوربین مداربسته : Heat Map
امروزه سیستم های دوربین مداربسته فقط به عنوان ابزار کنترل و یا بازبینی محیط اطراف بکار نمی روند بلکه با رشد تکنولوژی و توسعه نرم افزارهای تحلیل و آنالیز دوربین های مداربسته ( دیجیتال ) ، این امکان وجود دارد تا توسط تجزیه و تحلیل این داده ها به مدیریت ، پیش بینی وقایع و همچنین آنالیز محیط اطراف بپردازیم .
در بخش فروشگاهی این نرم افزارها با امکاناتی چون : تشخیص چهره ، شمارشگر مشتری ، نقشه تردد مشتریان نقشی اساسی در مدیریت فروشگاههای بزرگ ایفا می کنند .
یکی دیگر از این امکانات امکان ترسیم Heat Map  یا نقشه گرمایی مشتریان میباشد . این معیار نشاندهنده ی نقاطی است که مشتریان در آن تردد میکنند ، می ایستند و همچنین میزان توقف مشتریان در مقابل نقاط مورد نظر ما را تعیین میکند .مزایای این ابزار در مدیریت مشتریان به شرح ذیل می باشد :
-    سنجش کارایی و تاثیر المانهای تبلیغاتی مستقیم
-    بهترین محل و موثرترین مکان این تبلیغات مشخص می شود
-    شناسایی پر ترافیک ترین قفسه ها در فروشگاه
-    شناسایی پر بازده ترین مکانها از نظر قرارگیری محصول در قفسه ها
-    مقایسه تاثیر مکانهای مختلف
-    چینش بهتر قفسه ها و طراحی آنها
1397/05/20

عضویت در خبرنامه: