میدان دید در دوربین های مداربسته

میدان دید در دوربین های مداربسته
یکی از مهمترین مباحث در نصب دوربین های مداربسته، میدان دید می باشد.در ابتدایی ترین حالت میدان دید محدوده ای می باشد که دوربین می تواند تصویر مطلوب را مشاهده کندزمانی که در حال تجزیه و تحلیل تصاویر هستید،دوربین های مختلف را با یکدیگر مقایسه می کنید یا در حال طرح ریزی کیفیت تصاویر هستید پیچیدگی های خاص میدان می تواند تاثیر بزرگی داشته باشد. 
 

تعیین میدان دید:

(HOFV (Horizontal Field Of View و (AOV (Area Of View ، این دو اصطلاح که به معنای محدوده ی پوشش افقی می باشند مهمترین ابزار برای مشخص کردن میدان دید می باشند. این دو بر اساس درجات 60، 120 و180 مشخص می شود. در بسیاری از مواقع بدلیل نیاز به نظارت تصویری، این دو واژه در کنار هم و یا به جای یکدیگر استفاده می شود.
علاوه به بر دو اصطلاح ذکر شده، واژه های دیگری چون میدان دید مورب و میدان دید عمودی ازمی توان به عنوان دیگر  عوامل تعیین میدان دید نام برد.که بیشتر کاربرد این دو در مشخصات لنز دوربین ها بیان میشود
 واژه های دید مورب و دید عمودی تفاوت زیادی با اصطلاحات HOFV و AOV دارد و نباید با یکدیگر مقایسه و یا به جای یکدیگر استفاده کرد.

محسابه میدان دید:

مهمترین فاکتور کلیدی در محاسبه میدان دید، فاصله کانونی لنز می باشد. به هر میزانی که لنز دوربین طولانی تر باشد، میدان دید دوربین باریکتر خواهد بود. معمولا برای داشتن میدان دید دلخواه، می توان فاصله کانونی لنز را تغییر داد.
پس از تنظیم و درک فاصله کانونی لنز، می توان با استفاده از IPMV میدان دید را محاسبه کرد.به طور واضح دانستن میدان دید به تنهای کافی نخواهد بود، و برای انتخاب میدان دید مناسب باید ارتباط سایر دوربین ها  و اشیای موجود در میدان دید را مشخص نمود.

میدان دید در برابر سطح دید:

معمولا میدان دید تنها با استفاده از مولفه افقی مشخص می شود. با اینحال،تغییر در اچ.اف.او.وی بر روی کل سطح تصویر برداری شده تاثیر دو برابری دارد.به عنوان مثال اگر اچ.اف.او.وی به نصف کاهش پیدا کند.ناحیه مورد نظر نیز به اندازه ۴ برابر کاهش پیدا خواهد کرد.به طور مشابه،دو برابر کردن اچ.اف.او وی باعث می شود ناحیه مورد نظر ۴۰۰ برابر شود.
 

میدان دید در برابر فاصله جسم از دوربین:

به طور واضح هرچه فرد یا جسم مورد نظر از دوربین دورتر شود، تصویر آن گسترده تر خواهد بود. زیرا تعداد درجات ثابت است در حالی کهعرض در مقایسه متر یا فوت با حرکت جسم مورد نیاز افزایش می یابد. که این بیانگر یک قانون ریاضی می باشد.
به همین خاطر باید سه قانون مهم را همیشه به خاطر داشته باشید .اول از همه باید بدانید که عرض واحدی برای میدان دید وجود ندارد.اگر چه برخی از افراد فکر می کنند که عرض واحدی برای میدان دید وجود دارد اما این موضوع می تواند خطرناک باشد زیرا باید بدانید هدف میدان دید شما دقیقا کجاست.اینکه به سادگی بگویید عرض میدان دید X است بسیار گمراه کننده خواهد بود.برای تعیین عرض میدان دید،باید فاصله جسم مورد نظر را از دوربین بدانید.برای تعریف درست آن،باید بگویید که عرض میدان دید در فاصله Y از دوربین حدود X است.مطمئن شوید که از دورترین نقطه از دوربین که یک نفر قصد دارد آن را بررسی کند،آگاهی دارید.بر اساس تعاریف موجود،این گزینه گسترده ترین میدان دید خواهد بود و به احتمال زیاد در ارائه جزییات دقیق و کافی دچار مشکل خواهد شد.
 

اندازه گیری/ مقایسه میدان دید:

یکی از رایج ترین مشکلات در تعیین میدان دید در دوربین های مداربسته، مقایسه دوربین هایی است که میدان دید متفاوت دارند. حتی در صورتی که دوربین ها شبیه به هم باشند و از یک شی تصویر بگیرند ، دوربینی با میدان دید گسترده تر همیشه بدتر از دوربین های دیگر به نظر می رسد. برای داشتن تصویر مناسبتر، بهتر است دوربین را در میدان دید باریکتر قرار داد.
 

میدان دید در فاصله کانونی لنز:

نه تنها فاصله کانونی کوتاه تر باعث افزایش میدان دید می شود بلکه نشان می دهد میدان دید با دور شدن شی یا جسم مورد نظر چگونه تغییر پیدا خواهد کرد.
 برای دوربین فیش I ۳۶۰ درجه ،به ازای هر فوت که فرد یا جسم مورد نظر از دوربین فاصله می گیرد،میدان دید به اندازه ۶ فوت افزایش پیدا می کند.در فاصله ۱۰ فوتی،میدان دید به اندازه ۶۰ فوت وسیع تر می شود.در مقابل برای یک لنز تله فوقوی فوق العاده به ازای هر فوتی که فرد یا جسم مورد نظر از دوربین دورتر می شود میدان دید ممکن است تنها به اندازه یک نیمه یا یک چهارم از فوت افزایش پیدا کند.به همین خاطر،فردی که ۱۰ فوت در پشت دیگری قرار دارد میدان دید مشابهی با یک لنز تله فوتو خواهد داشت و به احتمال زیاد اطلاعات و جزییات یکسانی دریافت می شود.این موضوع دقیقا عکس دوربین های ۳۶۰ درجه فیش آی است.
 در مورد دوربین های فیشI یا دوربین هایی که زاویه لنز بسیار گسترده ای دارند .در این گونه موارد میدان دید به سرعت گسترده می شود و در این محدوده وسیع اطلاعات بسیار محدوده به دست می آید.با اینکه لنز های تله فوتو عرض میدان دیدی را ارائه می کنند که به آرامی گسترده می شود ، عمق کم از میدان دید به یک خطر بزرگ تبدیل می شود.اینگونه لنز ها ممکن است بتوانند PPF لازم را ارائه دهند اما هنوز هم خارج از فوکوس هستند همانطور که قبلا اشاره شد بیشتر دوربین ها با لنز معمولی،به ازای هر فوت،عرض میدان دیدشان به اندازه یک درجه گسترده تر می شود.با اینحال،گسترش میدان دید می تواند بسیار معتبر باشد.
 

میدان دید در برابر اندازه تصویر ساز:

اندازه تصویر ساز نیز بر روی میدان دید ثاثیر می گذارد. به طور واضح هر چه تصویر ساز بزرگتر باشد ، میدان دید نیز عریض تر خواهد بود.
 
1395/11/11

عضویت در خبرنامه: