سرزمین شادی Fun Land

سرزمین شادی Fun Land
 شمال وشمال شرق کلان شهر تهران٫ منطقه ای جمعیت پذیر است که به لحاظ برخورداری از ویژگی ها و شاخص های قابل توجه و ارزشمند٫ ساکنان آن از شرایط بهتری نسبت به دیگر مناطق شهر برخوردارند.
بر همین اساس نیز ظرفیت و پتانسیل قابل قبولی٫ به لحاظ افزایش کیفیت زندگی شهروندان و سرمایه گذاری در این منطقه فراهم آمده است. مجتمع تجاری و فرهنگی الماس نیز یکی از مهمترین پروژه های فرهنگی و تجاری این منطقه است که نقش عمده ای در تامین رفاه شهروندان و تسهیل دسترسی به امکانات و خدمات فرهنگی در آینده ای نزدیک خواهد داشت.
همکاری با این مجموعه  در زمینه تجهیز شهر بازی به صندوق فروشگاهی و دیگر تجهیزات ، یکی دیگر از افتخارات شرکت آراد تجهیز نیکان می باشد.

عضویت در خبرنامه: