فروشگاه زنجیره ای تاتی

فروشگاه زنجیره ای تاتی فروشگاه های زنجیره ای تاتی (TATI) از کشور فرانسه به تازگی راه اندازی فروشگاه های خود در ایران را آغاز کرده است. این برند فرانسوی با سبد نسبتا کاملی از محصولات و با هدف تسهیل تامین نیازهای مشتریان فعالیت خود را آغاز نموده است. 
تجهیز اولین شعبه این فروشگاه به گیت های امنیتی فروشگاهی و همچنین تجهیزات فروشگاهی این شعبه با آراد تجهیز نیکان بوده است.

عضویت در خبرنامه: