فروشگاه های تن درست

فروشگاه های تن درست
سادگی و سازگاری با طبیعت ، هدف و مقصود تَنِ دُرُست است . 
تَنِ دُرُست نه فقط یک نشانه ، بلکه آرمان و کوشش گروهی است که اوایل دهه هفتاد در حاشیه کوهستانی تهران با دسترسی محدود به رفاه زندگی شهری جوانه زده. 
تلاشهای این گروه که بدوا از بازسازی کیفیت نان به عنوان پایه خوراک آغاز شده بود. در بخش های پوشاک ، معماری و محیط زیست ادامه یافته و پیشتاز در تولید و عرضه پوشاک الیاف طبیعی و صنایع دستی کاربردی از سال هشتاد و سه با نام دُرُست تقدیم گردیده است . 
آراد تجهیز نیکان با این مجموعه موفق در زمینه تجهیزات امنیتی همکاری داشته است.
 

عضویت در خبرنامه: