مجتمع اداری و تجاری آپادانا

مجتمع اداری و تجاری آپادانا مجتمع آپادانا واقع در غرب تهران یکی از مجتمع های اداری و تجاری نسبتا بزرگ در این منطقه است که بخش های تجاری مختلفی را شامل می شود.
آراد تجهیز نیکان افتخار همکاری با این مجموعه محترم را داشته و تامین سیستم های نظارتی امنیتی آن را به عهده گرفته است.

عضویت در خبرنامه: