مجتمع تجاری امرالد استار

مجتمع تجاری امرالد استار
مجتمع امرالد استار واقع در شرق تهران یکی از مراکز خرید نسبتا بزرگ در این منطقه است که بخش های تجاری مختلفی شامل می شود.
آراد تجهیز نیکان افتخار همکاری با این مجموعه محترم را داشته و تامین سیستم های نظارتی امنیتی آن را به عهده گرفته است.

عضویت در خبرنامه: