نشر جیحون

نشر جیحون
انتشارات جیحون در سال 1372 با مدیریت محسن رخشانی تاسیس شد. این انتشارات کار خود را با نشر آثار پزشکی آغاز نمود، گرچه این کتب هنوز در زمینه پزشکی از منابع مهم پایه می‌باشند ولی از اواخر دهه هفتاد با تغییر راهبرد مدیر انتشارات حوزه اصلی فعالیت موسسه به زمینه روان‌شناسی با هدف خودیاری به مخاطبین خود تغییر یافت و در این زمینه از اقبال بیشتری برخوردار شد.
انتشارات جیحون از زمان تاسیس در حوزه‌های مختلفی مانند روان‌شناسی، فلسفه و پزشکی کتاب‌های ماندگاری منتشر کرده است.
به‌طور دقیق‌تر این نشر در زمینه‌های فلسفه و مباحث وابسته، حکمت نظری، معرفت شناسی، مکاتب و دیدگاه‌های خاص فلسفی، روان‌شناسی، منطق، اخلاق (فلسفه اخلاقی)، ان ال پی [برنامه ریزی عصبی زبانی]،فلسفه قدیم و فلسفه جدید آثار زیادی منتشر کرده است که برخی از آن‌ها در حوزه‌های تخصصی منتخب و برگزیده شده‌اند. 
خدمت به این انتشارات از افتخارات مجموعه آراد تجهیز نیکان به شمار می رود.

عضویت در خبرنامه: