پیشگامان رفیع ایرانیان(مپرا)

پیشگامان رفیع ایرانیان(مپرا) شرکت مهندسی پیشگامان رفیع ایرانیان (مپرا) با تکیه بر امکانات فنی و مدیریتی شامل تجهیزات الکترونیکی، ماشن آلات صنعتی، تجهیزات کالیبراسیون سامانه های تولیدی، خطوط تولید مجهز و کارشناسان و متخصصین در رشته های نرم افزار، الکترونیک، مکانیک، مدیریت پروژه، تکنولوژی اطلاعات و ... موفق شده است در سال 1382 برای اولین بار در کشور، اولین شبکه هوشمند کنترل تردد و جمع آوری خودکار کرایه را تحت نام صنام، طراحی و تولید نماید و تا کنون در خطوط و ایستگاه های مختلف مترو تهران نصب و نگهداری نماید.
این شرکت در زمینه تامین ملزومات مورد نیاز خود به شرکت آراد تجهیز نیکان اطمینان نموده و افتخار این همکاری را به شرکت آراد تجهیز نیکان اعطا نموده است.

عضویت در خبرنامه: