کانون فرهنگی آموزش

کانون فرهنگی آموزش در یک جمعه پاییزی در سال 1372 آقای کاظم قلم چی اولین آزمون برنامه ای را در زیرزمین دبستان آزادگان برگزار کرد و در آن سال حدود هفتاد نفر دانش آموز در صبح جمعه از خواب و تفریح خود صرف نظر کرده و تصمیم گرفته بودند که هر دو هفته یکبار بصورت منظم و پیوسته در آزمون های برنامه ای شرکت کنند و این روش آموزشی در قابل آزمون های منظم، تا آنجا رشد کرد که هم اکنون به عنوان یکی از ضروریات آموزش برنامه ای پذیرفته شده است و در هر جمعه های سال صدها هزار دانش آموز، داوطلبانه و مشتاقانه و بدون هیچ اجباری در آزمون های کانون شرکت می کنند.
کانون که بعدها با نام کانون فرهنگی آموزش شناخته شد فعالیت خود را وسعت داده به طوریکه در حال حاضر دارای چندین موسسه و دفتر آموزشی در سطح کشور می باشد، شرکت آراد تجهیز نیکان در برخی از اماکن این موسسه در زمینه تجهیزات امنیتی همکاری داشته است.

عضویت در خبرنامه: