تگ صدفی سنچوری

برند:

تگ صدفی سنچوری

تگ صدفی سنچوری دارای مشخصات زیر می باشد.
فرکانس:   8.2MHz ,4.7 MHz, 58KHz
رنگ: مشکی و سفید
قطر: 54mm
تگ معادل: تگ گریف
 تگ صدفی سنچوری از نوع درجه یک بوده و بدون جداکننده مخصوص به خود به راحتی جدا نخواهد شد که این موضوع امنیت کالای فروشگاه را به خوبی تامین می نماید.
 

عضویت در خبرنامه: