تگ مدادی(پنسیل) سنچوری

برند:

تگ مدادی(پنسیل) سنچوری

تگ مدادی(پنسیل) سنچوری دارای
فرکانس های 8.2MHz, 58KHz
و رنگ: خاکستری 
با طول: 5Cm ساخت کارخانه سنچوری و با کیفیت بالا می باشد.
 
 

عضویت در خبرنامه: