فراخوان مشتری

برند:

فراخوان مشتری

پيجر مشتري
با استفاده از فراخوان مشتری (پیجر)  مي توان از تجمع مشتریان جلو کانتر رستوران جلوگیری کرد و هنگامی که سفارش مشتری آماده شد با استفاده از این پیجر ها می توان به مشتری اطلاع رسانی را انجام داد بدين گونه كه به هر مشتري همراه با فیش مربوطه پيجري داده مي شود(توسط صندوق دار). بعد از اینکه سفارش مشتری آماده شد با استفاده ازصفحه کلیدی که کنار صندوق قرار گرفته است شماره فراخوان مشتری (پیجر) مورد نظر را وارد کرده و پیجر با بوق زدن و لرزیدن و چشمک زدن مشتری را از آماده شدن سفارش خود مطلع می سازد.

برای اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان ما در ساعات اداری تماس حاصل فرمایید.

عضویت در خبرنامه: