فروشگاه دفکتو( تهران)

  • فروشگاه دفکتو( تهران)

  • تاریخ انجام :8 بهمن 1393
  • توضیحات: فروشگاه دفکتو تهران واقع در مجتمع تجاری تیراژه 2 مجموعه کاملی از این برند در شهر تهران را فراهم آورده است. شرکت آراد تجهیز نیکان، هولدینگ شرکت آرتان افتخار تجهیز این فروشگاه به سیستم های امنیتی و فروشگاهی را داشته است. 

عضویت در خبرنامه: