فروشگاه زنجیره ای خانه و کاشانه(ایزد شهر)

  • فروشگاه زنجیره ای خانه و کاشانه(ایزد شهر)

  • تاریخ انجام :
  • توضیحات: فروشگاه های خانه و کاشانه با شعب متعدد در سرتاسر ایران زمین از فروشگاه های شناخته شده برای اعموم هستند، این فروشگاه ها در اکثر شعب خود شرکت اراد تجهیز نیکان را امین خود دانسته و اجرای تجهیزات فروشگاهی و امنیتی خود را بسته به نیاز و شرایط هر فروشگاه به این مجموعه سپرده اند. 

عضویت در خبرنامه: