فروشگاه زنجیره ای خانه و کاشانه(کرج-طالقانی)

  • فروشگاه زنجیره ای خانه و کاشانه(کرج-طالقانی)

  • تاریخ انجام :
  • توضیحات: فروشگاه های خانه و کاشانه با شعب متعدد در سرتاسر ایران زمین از فروشگاه های شناخته شده برای اعموم هستند، این فروشگاه ها در اکثر شعب خود شرکت اراد تجهیز نیکان را امین خود دانسته و اجرای تجهیزات فروشگاهی و امنیتی خود را بسته به نیاز و شرایط هر فروشگاه به این مجموعه سپرده اند. 

عضویت در خبرنامه: