فروشگاه شهرکتاب(تجریش)

  • فروشگاه شهرکتاب(تجریش)

  • تاریخ انجام :
  • توضیحات: فروشگاه های شهرکتاب با شعب متعدد در سطح کشور از فروشگاه های به نام فرهنگی کشور هستند، دوستانی که در امنیت و آرامش مجموعه های خود به شرکت آراد تجهیز نیکان اطمینان نموده و لطف همراهی با خود را به ما اعطا نموده اند. در اکثر شعبات این فروشگاه ها لذت همراهی با این عزیزان را چشیده ایم. شعبه تجریش فروشگاه شهرکتاب به گیت فروشگاهی شرکت آرتان تجهیز گردیده است.

عضویت در خبرنامه: