فروشگاه کوتون(تهران)

  • فروشگاه کوتون(تهران)

  • تاریخ انجام :1 آذر 1393
  • توضیحات: فروشگاه کوتون واقع در خیابان شریعتی تهران اولین شعبه رسمی این برند در تهران می باشد، همان طور که قبلا در مجتمع لاله پارک تبریز در خدمت این مجموعه بوده ایم، در تهران نیز با تجهیز کامل این فروشگاه به تجهیزات فروشگاهی با بهترین کیفیت و خدمات و هم چنین تجهیز کلیه لوازم مصرفی برای کالاهای این مجموعه در خدمتشان بوده ایم.

عضویت در خبرنامه: