مجتمع اداری و تجاری آپادانا

  • مجتمع اداری و تجاری آپادانا

  • تاریخ انجام :20 آبان 1394
  • توضیحات: مجتمع اداری و تجاری آپادانا یکی از مجتمع های اداری و تجاری غرب تهران است که بخش های مختلفی را در بر می گیرد.تامین تجهیزات نظارتی - امنیتی این مجتمع بر عهده آراد تجهیز نیکان بوده است.

عضویت در خبرنامه: