قوانین و مقررات

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما بعنوان کاربر و سایت شرکت آراد تجهیز نیکان می‌باشد.

مالکیت معنوی

کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت شرکت آراد تجهیز نیکان می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور ( شرکت آراد تجهیز نیکان) اجازه کپی کردن، توزیع، نشرمجدد، واگذاری (Download)، نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.

شرایط استفاده

شرایط استفاده از خدمات سایت به محض پذیرش عضویت شما در سایت شرکت آراد تجهیز نیکان عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.

عضویت در خبرنامه: